Preglede obavljaju lekari specijalisti:

Dr sc.med. Mirjana Dobrosavljev, specijalista radiologije, doktor medicinskih nauka, vlasnik ordinacije.

saradnici:

Dr med. Slavica Sotirović-Seničar, specijalista radiologije, zaposlena u Kliničkom centru u Novom Sadu.

Doc. dr Viktorija Vučaj - Ćirilović, specijalista radiologije, saradnik, zaposlena u Kliničkom centru u Novom Sadu.

Prof. dr Mira Govorčin,specijalista radiologije, saradnik, zaposlena u Kliničkom centru u Novom Sadu.

 

 
  2013 Specijalistička ordinacija za radiologiju - ULTRAZVUK. Sva prava zadržana.