Pregledi se vrše pomoću aparata firme Siemens, konvencionalnom i kolor Doppler sonografskom tehnikom, odgovarajućim sondama. Aparati se sastoje iz konzole sa kompjuterom, monitorom i dodatnom opremom – printerima, za crno-bele i kolor snimke.

Ordinacija raspolaže sa četiri ultrazvučna aparata:

General Electric - Logic 9

 1. konveksna sonda 2.5 MHz, 3.5 MHz i 4.0 MHz
 2. konveksna sonda 6.0 MHz, 7.0 MHz, 8.0 MHz
 3. linearna sonda 9.0 MHz, 10.0 MHz, 12.0 MHz, 14.0 MHz
magnify general

 

VersaPro sonde:

 1. konveksna multifokalna 2.5MHz, 3.5 MHz i 4.0 MHz
 2. linearna 7.5 MHh
 3. linearna vaskularna 5 MHz
 4. sector 4.0 MHz
 5. vaginalna 5 MHz
 6. rektalna 5MHz i 7.5 MHz

Sonoline SL1 sonde:
 1. sector 3.5 MHz
 2. linearna 5MHz

 

Sonoline SI200 sonde:
 1. sector 3.5 MHz

 

 
  2013 Specijalistička ordinacija za radiologiju - ULTRAZVUK. Sva prava zadržana.